SCORESHEET 2008J.League Yamazaki Nabisco Cup Quarter Final 2nd Leg

06 August 2008 19:00 Kick-off at Nagoya Mizuho Athletics Stadium
[Attendance]6,344[Weather]Cloudy 26.9 77%
[Referee]Minoru TOJO[Assistant Referee]Hisashi NAKAI/Shinichi HIRANO


Nagoya Grampus 1 0 1st Half 0 0 JEF United Chiba
1 2nd Half 0

11 SH 7
7 CK 4
19 FK 17

[Nagoya] GK 1 Seigo NARAZAKI [Chiba] GK 30 Masahiro OKAMOTO
DF 30 Akira TAKEUCHI DF 2 Masataka SAKAMOTO
DF 3 BAJALICA DF 14 Shohei IKEDA
DF 16 Takahiro MASUKAWA DF 3 Daisuke SAITO
DF 6 Shohei ABE DF 4 BOSNAR
MF 29 Yoshizumi OGAWA DF 31 Ryota AOKI
MF 7 Naoshi NAKAMURA MF 7 Kohei KUDO
MF 14 Keiji YOSHIMURA MF 6 Tomi SHIMOMURA
MF 8 MAGNUM MF 16 Tatsuya YAZAWA
FW 11 Keiji TAMADA FW 11 Tatsunori ARAI
FW 9 JOHNSEN FW 18 Seiichiro MAKI

GK 21 Koji NISHIMURA GK 1 Tomonori TATEISHI
DF 2 Takashi MIKI DF 38 Norihiro KAWAKAMI
MF 5 Atsushi YONEYAMA MF 15 Koji NAKAJIMA
MF 10 Toshiya FUJITA MF 39 Ken MATSUMOTO
MF 13 Kei YAMAGUCHI MF 41 Kazuyuki TODA
FW 17 Yuki MAKI MF 43 Yuichi NEMOTO
FW 19 Keita SUGIMOTO FW 20 Takuya KOKEGUCHI
Manager STOJKOVIC Manager ALEX MILLER

[Scorers] 60' Takahiro MASUKAWA [Scorers]
[Substitute] 49' OUT BAJALICA [Substitute] 63' OUT Tatsunori ARAI
IN Takashi MIKI IN Takuya KOKEGUCHI
65' OUT Naoshi NAKAMURA 72' OUT Daisuke SAITO
IN Atsushi YONEYAMA IN Koji NAKAJIMA
76' OUT JOHNSEN 77' OUT Seiichiro MAKI
IN Yuki MAKI IN Ken MATSUMOTO
[Cautions] 83' Yuki MAKI [Cautions] 31' Tatsuya YAZAWA
85' Koji NAKAJIMA