SCORESHEET 2008J.League Yamazaki Nabisco Cup Semi Final 1st Leg

03 September 2008 19:00 Kick-off at Nagoya Mizuho Athletics Stadium
[Attendance]7,792[Weather]Cloudy 27.1 78%
[Referee]Hirofumi YAMANISHI[Assistant Referee]Yasuhiko YAMAZAKI/Haruhiro OTSUKA


Nagoya Grampus 1 0 1st Half 0 1 Oita Trinita
1 2nd Half 1

15 SH 19
2 CK 4
15 FK 15

[Nagoya] GK 21 Koji NISHIMURA [Oita] GK 16 Seigo SHIMOKAWA
DF 30 Akira TAKEUCHI DF 4 Yuki FUKAYA
DF 3 BAJALICA DF 6 Masato MORISHIGE
DF 16 Takahiro MASUKAWA DF 22 Taikai UEMOTO
DF 6 Shohei ABE MF 7 Teppei NISHIYAMA
MF 29 Yoshizumi OGAWA MF 8 Mu KANAZAKI
MF 5 Atsushi YONEYAMA MF 11 Shingo SUZUKI
MF 14 Keiji YOSHIMURA MF 20 Daisuke TAKAHASHI
MF 8 MAGNUM MF 33 Yoshiaki FUJITA
FW 17 Yuki MAKI FW 9 Yasuhito MORISHIMA
FW 9 JOHNSEN FW 10 UESLEI

GK 36 Koichi HIRONO GK 29 Keisuke SHIMIZU
DF 2 Takashi MIKI DF 25 Hiroyuki KOBAYASHI
DF 34 Maya YOSHIDA MF 2 Ryo KOBAYASHI
MF 10 Toshiya FUJITA MF 28 Hiroshi KIYOTAKE
MF 13 Kei YAMAGUCHI MF 30 Yudai INOUE
FW 19 Keita SUGIMOTO FW 13 Daiki TAKAMATSU
FW 26 Tomohiro TSUDA FW 19 Shunsuke MAEDA
Manager STOJKOVIC Manager CHAMUSCA

[Scorers] 64' JOHNSEN [Scorers] 69' UESLEI
[Substitute] 66' OUT JOHNSEN [Substitute] 45' OUT Taikai UEMOTO
IN Keita SUGIMOTO IN Hiroyuki KOBAYASHI
75' OUT Atsushi YONEYAMA 68' OUT Yasuhito MORISHIMA
IN Toshiya FUJITA IN Daiki TAKAMATSU
79' OUT Keiji YOSHIMURA 87' OUT Teppei NISHIYAMA
IN Tomohiro TSUDA IN Ryo KOBAYASHI
[Cautions] 44' Keiji YOSHIMURA [Cautions] 26' Shingo SUZUKI