SCORESHEET 2008J.League Yamazaki Nabisco Cup Semi Final 2nd Leg

07 September 2008 18:00 Kick-off at Kyushu Oil Dome
[Attendance]20,371[Weather]Sunny 27.4 70%
[Referee]Masayoshi OKADA[Assistant Referee]Hiroshi YAMAGUCHI/Koji MURAKAMI


Oita Trinita 1 0 1st Half 0 0 Nagoya Grampus
1 2nd Half 0

8 SH 7
4 CK 7
22 FK 16

[Oita] GK 16 Seigo SHIMOKAWA [Nagoya] GK 21 Koji NISHIMURA
DF 4 Yuki FUKAYA DF 30 Akira TAKEUCHI
DF 6 Masato MORISHIGE DF 3 BAJALICA
DF 22 Taikai UEMOTO DF 16 Takahiro MASUKAWA
MF 3 ROBERTO DF 6 Shohei ABE
MF 8 Mu KANAZAKI MF 29 Yoshizumi OGAWA
MF 11 Shingo SUZUKI MF 7 Naoshi NAKAMURA
MF 20 Daisuke TAKAHASHI MF 14 Keiji YOSHIMURA
MF 33 Yoshiaki FUJITA MF 8 MAGNUM
FW 9 Yasuhito MORISHIMA FW 19 Keita SUGIMOTO
FW 10 UESLEI FW 9 JOHNSEN

GK 29 Keisuke SHIMIZU GK 36 Koichi HIRONO
DF 25 Hiroyuki KOBAYASHI DF 2 Takashi MIKI
MF 2 Ryo KOBAYASHI DF 34 Maya YOSHIDA
MF 7 Teppei NISHIYAMA MF 5 Atsushi YONEYAMA
MF 28 Hiroshi KIYOTAKE MF 10 Toshiya FUJITA
FW 19 Shunsuke MAEDA MF 13 Kei YAMAGUCHI
FW 21 Masaru MATSUHASHI FW 17 Yuki MAKI
Manager CHAMUSCA Manager STOJKOVIC

[Scorers] 49' UESLEI [Scorers]
[Substitute] 68' OUT Yasuhito MORISHIMA [Substitute] 50' OUT Keiji YOSHIMURA
IN Hiroyuki KOBAYASHI IN Yuki MAKI
83' OUT UESLEI 77' OUT Shohei ABE
IN Masaru MATSUHASHI IN Maya YOSHIDA
87' OUT Mu KANAZAKI
IN Teppei NISHIYAMA
[Cautions] 05' Shingo SUZUKI [Cautions] 38' MAGNUM
56' Yasuhito MORISHIMA 43' Naoshi NAKAMURA
75' Seigo SHIMOKAWA